top of page
TAKIM.jpg

Takım ve Proje

Koçlukları

İnsanları takım olarak 

motive eden şey nedir?

Takım / Proje Danışmanlık ve Koçluklarında Hedeflerimiz:

  • Takım Üyelerini Organizasyonun Ortak Hedeflerde Buluşturmak,  

  • Takım Üyelerinin İletişimini Güçlendirmek,

  • Proje Bazlı Takımları Birbirlerine Uyumlamak,

  • Çatışmayı Yönetebilmek / Çatışma etkenlerini ortadan kaldırmak,

  • Takım Üyelerinin Yetenek Gelişimini Desteklemek,

  • Yönetim Birimlerine ve Takım Liderlerine Takımları Konusunda Danışmanlık vermek.

heartbeatoftheteam
yeşil dünya-06.png

Ortak Hareket Eden Sağlıklı Ekipler En Baştan Oluşturulabilir.

yeşil dünya-06.png

Üyelerin En Verimli Olduğu Alanlar Belirlenebilir.

yeşil dünya-06.png

Gelecek Dönemlerdeki Konumlandırmalar (terfi, görev değişimi) Sağlıklı Bir Şekilde Yapılabilir.

bottom of page